deutschland  grossbritannien ttschechische-republik  Kontakt  Tiráž

Prohlídka muzea

110529 Pfostenhaus ReetdachNávštěvník Historického parku neprochází obyčejným muzeem, ale setkává se s živou minulostí.  Navštíví slovanskou vesnici z období kolem r. 1000 n. l. Ve zdejší  mírně kopcovité krajině poblíž řeky a rybníka tvoří původní typy domů ucelenou, harmonickou osadu. A přímo tady se chová i dobytek, obhospodařují polnosti, tady se žije a jsou uctíváni bohové.


111215 podzimAvšak čas se nedá zastavit, a tak si na okraji osady všimneme hned dvou svědků tohoto nezadržitelného vývoje. V 9. století začínají Frankové expandovat směrem na východ. Karel Veliký rozšiřuje svou říši a Ottoni opevňují stávající a zakládají nová území  a hrady. Také tady, na hranici mezi těmito mocenskými územími, vzniká na umělém pahorku obehnaném vodním příkopem správní sídlo a nad krajinou se honosně tyčí vysoká obranná věž. S novými pány přichází i nová víra, a tak dochází ke stavbě dřevěného kostelíka…  Ten se do jisté míry stává součástí života lidí ve vsi, avšak ještě ne docela…

 

120915 stavební víkend vrcholný středověkHrad i kostel dnes mohou působit staromódně, ale v tehdejší době byly skutečným symbolem pokroku. Míjíme je a vstupujeme do období vrcholného středověku. Vítejte v osadě z 13. století! Zde již nalézáme stopy pokroku: nařezaná prkna a trámy, kovárna s velkým kovářským měchem, trojpolní hospodářství s „moderním“ pluhem a na „nové“ budově krčmy opravdové  hrázdění. Hostinský již může stavět „ponovu“, neboť díky zdejší Zlaté cestě dobře vydělává. Tato středověká obchodní cesta vede z Norimberka do Prahy - Bärnau se nachází v její polovině a je zároveň poslední zastávkou před hranicemi.

 

Stavby

Na volném prostranství Historického parku vznikly modely původních domů v poměru 1:1. Jedná se o muzeální rekonstrukce, při nichž jsou použity zásadně původní materiály a vše je zhotoveno tehdejšími technikami. Díky tomu jsou jednotlivé stavby dokonale stabilní, odolné vůči jakémukoliv počasí a dá se v nich přebývat. Díky ukázkám tehdejších řemesel a interaktivním kurzům, díky dobovému oblečení a předmětům tehdejšího každodenního života je možné nahlédnout do života našich předků a vrátit se v čase zpět do středověku.

plánek parku

Hrad či kostel dnes možná mohou působit trochu staromódně, ale v tehdejší době byly skutečným symbolem pokroku. Míjíme je na své cestě dál, vstříc našim dnům a docházíme do období vrcholného středověku. Vítejte v osadě z 13. století! Tady už je vidět určitý pokrok: nařezaná prkny a trámy, kovárna s velkým kovářským měchem, trojpolní hospodářství s „moderním“ pluhem a na „nové“ budově krčmy opravdové  hrázdění. Hospodský už může stavět „ponovu“, neboť díky zdejší Zlaté cestě dobře vydělává. Tato středověká obchodní cesta vede z Norimberka do Prahy. Tady v Bärnau jste téměř na polovině cesty a navíc na poslední zastávce před hranicemi.

footertrenner2

 

  Informace  
 

Otevírací doba
Vstupné

Prohlídky s průvodcem
Objednávka vstupenek
Obchod se suvenýry
Cesta k nám & kontakt

Gefördert von der EU

Gefördert von der Europäischen Union Ziel 3/INTERREG IV A

 

 

Objednávka vstupenek

Otevírací doba: úterý - neděle     10:00 - 18:00 hod