deutschland  grossbritannien ttschechische-republik  Kontakt  Tiráž

Kontakt & cesta k nám

Kalendář akcí

Tiráž

 

Identifikace operátora podle zákona pro používání telefonických služeb

 

Za obsah, formu a autorská práva zodpovídá

 

Sdružení Via Carolina e.V.
Historický park Bärnau

 


Stefan Wolters M.A.
Naaber Straße 5b
95671 Bärnau
 

tel: 00499635/ 92 49 975
fax: 00499635/ 92 49 995
 

e-mail:: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
internet: www.geschichtspark.de

 

 1. předseda
Alfred Wolf
Am Sportplatz 5
95671 Bärnau

tel: 09635/ 1507

e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
internet: www.geschichtspark.de


Za obsah zodpovídá podle § 55 odst. 2 státní smlouvy o rozhlase a telekomunikacích (RStV):

 

1. předseda pan Alfred Wolf
vedoucí projektu pan Benjamin Zeitler


 

Tato tiráž zahrnuje následující internetové stránky:

www.geschichtspark.de
www.geschichtserlebnispark.de
www.mittelalterdorf.de
www.historienpark.de
www.histotainment-park.de


 

Realizace a příprava:

allMedia-online.de
Klaus Schicker
Tachauer Straße 3
95671 Bärnau

telefon: 09635/ 92 49 992
telefax: 09635/ 92 49 993

e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
internet: www.allmedia-online.de


Návrh úpravy/ vzhled obrazovky, realizace prostřednictvím systému CMS a údržba:

allMedia-online.de
internet: www.allmedia-online.de


Odkaz na použité snímky / autorské právo

Používáme obrazové soubory cizího původu. Následně jsou uvedeny údaje o jejich původu:


Ideální návrh „Středověká vesnice“ v oblasti záhlaví celého webového projektu:

Kancelář
Dr. Mathias Hensch
Am Wiedfang 1
93047 Regensburg

www.schauhuette.de
www.archaeologische-ausgrabungen.de
www.bayern-archaeologie.de
www.mathias-hensch.de

Ve spolupráci s:

Framefusion GbR
Visual Artists on Demand

Domonkos Szabocks
Molnar Peter

www.framefusion.de

Obrazová databanka “Pixelio.de”
www.pixelio.de


Denní tisk:

Der neue Tag

Oberpfalz TV

Odkazy na použité obrazové a fotografické soubory na našich stránkách:

Na základě pestrosti informací na našich stránkách a na základě skutečnosti, že nám je dodáváno také veliké množství dat třetích osob, nelze vyloučit, že budou zveřejněna také data, obrázky, fotografie, vizualizace nebo návrhy plánků, které přímo nebo v přeneseném smyslu podléhají autorskému právu.

Pokud by k tomu došlo a vy byste na našich stránkách případně poznali chráněné dílo své nebo vám známé osoby, prosíme vás, abyste se s námi spojili. Samozřejmě vám okamžitě dodáme doklad o zdroji nebo příslušný materiál na vaše přání okamžitě odstraníme.

Jsme obecně prospěšné zařízení a nemáme žádný zájem nebo záměr získat prospěch z neprávoplatně zveřejněných dat nebo obrázků. 

Autorské právo a ručení za odkazy a reference

Vylučujeme jakoukoliv záruku – zejména za případné škody nebo důsledky, které vzniknou použitím obsahů, zobrazených na tomto serveru. Neposkytuje se záruka za kompletnost nebo správnost zobrazených dat. Nelze převít ani žádnou záruku za to, aby tato data nebyla zatížena právy třetích osob.

Nemůžeme ovlivnit obsah externích internetových stránek. Hypertextové odkazy, nacházející se na této internetové stránce, byly vytvořeny podle zobrazení stránek, na které se odkazuje. Internetové stránky však podléhají četným změnám. Pokud by proto některý z externích odkazů nefungoval nebo nevedl k uváděnému cíli, prosíme, abyste nám to sdělili – rádi opravíme případné chyby. Pokud byste měli výhrady k obsahu zveřejňovanému na stránkách, na které se odkazuje, spojte se prosím s provozovatelem dotyčné stránky.

Celý obsah tohoto serveru podléhá autorskému právu, zejména všechny grafiky, fotografie, tlačítka a ostatní prvky úpravy.

Prohlášení na ochranu dat

Velice vážně bereme ochranu osobních údajů a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. S osobními údaji, které se požadují při návštěvě našich internetových stránek, pracujeme podle zákonných ustanovení, zejména podle Spolkového zákona na ochranu údajů (BDSG) a podle Zákona o telekomunikačních prostředcích (TMG).

Jak pracujeme s osobními údaji?

Na některých místech naší internetové prezentace vám nabízíme možnost navázat s námi kontakt nebo využít určité služby (např. předplatit si informační zpravodaj). Osobní údaje, které takto získáme, používáme jen pro účel, pro který nám tyto údaje byly poskytnuty. Tyto údaje se nepředávají dál třetí osobě.

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, umožňující identifikaci určité osoby. Patří k nim zejména vaše správné jméno, adresa a telefonní číslo. Informace, které nelze spojovat přímo s vaší skutečnou totožností (např. favorizované internetové stránky nebo počet uživatelů stránky), nejsou osobní údaje. (Viz také: „Zapisují se údaje o mé návštěvě?“)

Jaké údaje se požadují?

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, poštovní adresy), pak je poskytnutí těchto údajů ze strany uživatele výhradně na dobrovolném základě. Využívání všech nabízených služeb – pokud je to technicky možné a nárokovatelné – je povoleno i bez uvádění těchto údajů, resp. s uvedením anonymních údajů nebo pseudonymu. I správným uvedením alternativních údajů nám však umožníte, abychom vám poskytli osobní a individuální péči.

Je zaručena důvěrnost kontaktů prostřednictvím e-mailu / kontaktního formuláře?

Pokud byste s námi chtěli vstoupit do kontaktu prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, upozorňujeme na to, že podle našeho názoru nelze zaručit důvěrnost předávaných informací. Obsah e-mailů mohou zhlédnout třetí osoby. Proto Vám doporučujeme, abyste nám důvěrné informace doručovali výhradně poštou.

Zapisují se údaje o mé návštěvě?

Při každém připojení uživatele na stránky z naší internetové nabídky a při každém stáhnutí souboru se ukládají přístupové údaje o tomto postupu do protokolu na našem serveru:

· · adresa IP

· · stránka, ze které byl tento soubor vyžádán

· · datum, čas

· · typ prohlížeče a nastavení prohlížeče

· · operační systém

· · stránka, kterou jste navštívili

· · množství přenesených dat

· · stav přístupu (přenesený soubor, soubor nebyl nalezen atd.)

Používáte cookies?

Na našich stránkách používáme cookies v relaci. Údaje se neukládají do paměti trvale. Použití časově omezených cookies vám dává tu výhodu, že při vyplňování různých formulářů v naší internetové nabídce nebudete stále znovu muset zadávat své osobní údaje: cookies se při odhlášení z vyhledávače automaticky vymažou.

Většina vyhledávačů je nastavena tak, že automaticky přijímá cookies. Ukládání cookies však můžete deaktivovat nebo můžete svůj vyhledávač nastavit tak, že vás bude informovat, jakmile dojde k odeslání cookies.

Pokud jste deaktivovali cookies, pak pro identifikaci osoby během souvisejícího připojení na naši internetovou stránku slouží takzvané ID relace. Na vašem počítači se nebudou ukládat žádná data. ID relace se po skončení připojení opět vymaže.

Mám vliv na používání mých údajů?

Samozřejmě máte výhradní právo rozhodnout se, zda a pro jaké účely smíme vaše údaje používat. Tak např. máte možnost odebírat informační zpravodaj. Jeho odběr můžete zase kdykoliv odhlásit. Na konci zpravodaje bývá zpravidla odkaz pro tyto účely, který umožňuje bezproblémové odhlášení odběru zpravodaje. Dále si sami můžete určit, zda vaše údaje smíme používat pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu.  I zde samozřejmě můžete jednou udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předáváte mé údaje dále třetím osobám?

Osobní data používáme pouze pro interní účely ve vztahu k zákazníkovi. Další předávání třetím osobám se neprovádí bez vašeho potřebného souhlasu. Pátrání po osobních datech a jejich předávání státním institucím a úřadům, které jsou oprávněny k podávání informací, se uskutečňuje pouze v rámci příslušných zákonů, resp. pokud k tomu jsme zavázáni usnesením soudu. Všechny pracovníky a podniky poskytující služby jsme zavázali k mlčenlivosti a k dodržování ustanovení o ochraně údajů.

 

Jak mohu zkontrolovat, opravit nebo vymazat své údaje?

Podle § 34 a § 6b BDSG mají uživatelé právo na vlastní žádost získat zdarma informace o osobních údajích, které jsou o nich uloženy v paměti. Navíc mají uživatelé podle zákonných ustanovení také právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto osobních dat. V těchto případech se obraťte přímo na nás.

Bude se měnit také toto prohlášení na ochranu osobních údajů?

Na základě aktuálních skutečností, jako je novelizace Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), budeme – v případě potřeby – aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

footertrenner2

 

  Informace  
 

Otevírací doba
Vstupné

Prohlídky s průvodcem
Objednávka vstupenek
Obchod se suvenýry
Cesta k nám & kontakt

Gefördert von der EU

Gefördert von der Europäischen Union Ziel 3/INTERREG IV A

 

 

Objednávka vstupenek

Otevírací doba: úterý - neděle     10:00 - 18:00 hod