deutschland  grossbritannien ttschechische-republik  Kontakt  Tiráž

Spolek Via Carolina e.V.

121004 Neue VorstandschaftTento projekt je doslova nemyslitelný bez činorodé a finanční podpory mnoha dobrovolníků. Za tímto účelem byl zřízen spolek Via Carolina e.V., který zajišťuje především  dobrovolnickou činnost v rámci výstavby  a provozu Historického parku Bärnau –Tachov. Hlavním iniciátorem, zakladatelem a předsedou spolku je od r. 2006 Alfred Wolf z Bärnau.

Toto sdružení samo o sobě je sice ještě docela „mladé“, jeho členové však jsou již dlouhou dobu činní v nejrůznějších projektech určených k rozvoji města Bärnau.
V podstatě ten samý tým, který se nyní angažuje pro Via Carolina e.V. a který se stará  o zážitkový historický park, v minulosti již vícekrát prokázal, co všechno se dá díky dobrým nápadům a vlastní angažovanosti zrealizovat:

 

  • od r. 2001 se v Bärnau konají tzv. Přeshraniční slavnosti a historické hry „Marktsspectaculum“
  • bylo vybudováno unikátní multifunkční divadlo pod širým nebem
  • při tzv. Kulturním létě zajištění programu  – od hudebních vystoupení až po letní filmová promítání
  • město bylo v minulosti finančně podpořeno prostředky ve výši 175.000 Euro
  • více než 60.000 euro ve věcných hodnotách bylo poskytnuto jednotlivým místním spolkům

 

 

>>> Jetzt Mitglied werden

footertrenner2

 

  Informace  
 

Otevírací doba
Vstupné

Prohlídky s průvodcem
Objednávka vstupenek
Obchod se suvenýry
Cesta k nám & kontakt

Gefördert von der EU

Gefördert von der Europäischen Union Ziel 3/INTERREG IV A

 

 

Objednávka vstupenek

Otevírací doba: úterý - neděle     10:00 - 18:00 hod