deutschland  grossbritannien ttschechische-republik  Kontakt  Tiráž

Vzdělávací programy v muzeu

Naše pedagogické programy jsou zaměřeny na žáky a studenty všech typů klasických škol. Prostřednictvím prohlídek přiměřených věku a stupni vědomostí jsou zájemci jakékoliv věkové skupiny obeznámeni s důležitými tématy týkajícími se života a práce ve středověku ve srovnání s naším současným způsobem života. Speciální programy umožňují snazší uvědomění si potřeb a nároků tehdejších lidí na všední život, a to v autentickém prostředí, např. v původním slovanském „dlouhém domě“, v hradní věži, tzv. motte, nebo v hostinci z období vrcholného středověku.

 

Pedagogické programy jsou koncipovány na půl dne. Jejich cílem je, aby to, co se žáci či studenti během nich naučí a dozvědí, aby snáze aplikovali do všedního života - nejenom ve škole. Právě při jednotlivých úkolech se prokáže,  že hodnoty jako je respekt, úcta, důvěra a poctivost jsou pro vzájemné přežití a součinnost velice důležité. Umění spolehnout se jeden na druhého, věřit si a něco společně dokázat – díky našim programům poznáte vlastní hranice, ukáže se, kam až můžete zajít, nebo jaký potenciál je ve vás skryt. Prostě skvělá forma sebereflexe!

 

footertrenner2

 

  Informace  
 

Otevírací doba
Vstupné

Prohlídky s průvodcem
Objednávka vstupenek
Obchod se suvenýry
Cesta k nám & kontakt

Gefördert von der EU

Gefördert von der Europäischen Union Ziel 3/INTERREG IV A

 

 

Objednávka vstupenek

Otevírací doba: úterý - neděle     10:00 - 18:00 hod